Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Vainio-Korhonen, Kirsi , Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa , Helsinki: WSOY 2012 .


J

Outbildad barnmorska.