Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Outbildad barnmorska.

Finsk beskrivning

lapsenpäästäjä, lapsenmuori

Kouluttamaton kätilö.

Källor

Laiho, A. (toim.) , Viisaista vaimoista nykyajan kätilöiksi. Kätilökoulutus Suomessa 175 vuotta , Helsinki: Kätilöopisto 1991 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 141. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Vainio-Korhonen, Kirsi , Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa , Helsinki: WSOY 2012 .