Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den myndighetsåtgärd genom vilken en fastighets jordar besiktades i syfte att fastställa beskattningsnaturen.

Finsk beskrivning

maakatselmus

Viranomaisen toimenpide, jossa tarkastettiin tietyn kiinteistön maa-alueet verotusta varten.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 7.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska maakatselmus

Synonymer

jordasyn