Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkare som biträdde vid förlossningar.

Finsk beskrivning

synnytyslääkäri*, synnytyksissä avustanut lääkäri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 213.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare