Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förlossningsläkare. Den första befattningen grundades i Finland 1816 vid Finlands första förlossningssjukhus, Åbo accouchementshus.

Finsk beskrivning

synnytyslääkäri

Källor

Bonsdorff, Bertel , von , Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640–1940 , Ekenäs: Ekenäs Tryckeri 1978 , 1978: 23.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1818 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 1 (accouchera).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1800-tal

1816–