Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland åtminstone kring sekelskiftet 1800 benämning på av staten avlönad edsvuren barnmorska.

Finsk beskrivning

kätilö, lapsenpäästäjä

Valantehneestä kätilöstä käytetty nimitys Vanhan Suomen alueella.

Källor

Heinricius, Gustaf , Om medicinalväsendet i det s.k. Gamla Finland. I: Kaukomieli IV 1910 , 18.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1056.

Andra språk

Ryska akušerka, povival´naja babka
Tyska Hebamme