Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på fast egendom på landsbygden eller fastighet i stad i äldre lagspråk (till exempel i 1734 års lag).

Finsk beskrivning

maa, talo ja tontti

Maaseudun kiinteästä omaisuudesta tai kaupungissa sijainneesta kiinteistöstä käytetty nimitys vanhemmassa lakikielessä, esimerkiksi vuoden 1734 laissa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 141. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

hus och tomt
jord