Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I det äldre lagspråket förekommande uttryck för vanligen manlig kränkning av skyldskap genom blodskam eller lägersmål i förbjudna led. Förövaren kallades frändsämjospillare.

Finsk beskrivning

sukurutsaus

Vanhemmassa kielenkäytössä esiintyvä ilmaus sukurutsaukselle. Sukurutsaukseen syyllistynyttä, tavallisesti miestä, kutsuttiin termillä ”frändsämjospillare”.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska sukurutsaus, insesti

Synonymer

blodskändare