Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Pirinen, Kauko , Kymmenysverotus Suomessa ennen kirkkoreduktiota , Helsinki: Suomen Historiallinen Seura 1962 .


B

Skatt i Karelen under medeltiden. Enligt en överenskommelse 1331 mellan biskopen i Åbo och Viborgs slottslän skulle varje rök eller hemman på den karelska rättens område utgöra två vitskinn årligen till biskopen. Skatteordningen 1345 fastslog att varje man som bar en båge årligen till kyrkan skulle erlägga ett bågskinn eller en treding spannmål.

P

Kameral fördelningsnorm för de skatter och avgifter som gick till kyrkliga och prästerliga ändamål. Avgifterna utgick vanligen enligt oförmedlat mantal.