Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1200–1400-talen benämning på förläning med en borg eller en befäst ort som centralort. Förläningsinnehavaren kunde antingen förestå slottslänet själv eller låta en slottsfogde sköta förvaltningen. Under 1300-talet indelades Finland i nio slottslän: Åbo (Egentliga Finland), Kastelholm (Åland), Kumo gård (Satakunta och Västra Tavastland), Tavastehus (Centrala Tavastland), Korsholm (Österbotten), Raseborg (Västra Nyland), Borgå (Östra Nyland), Viborg (Karelen) och Nyslott (Savolax). Slottslänen behölls intakta fram till regeringsformen 1634 och instruktionen för landshövdingeämbetet 1635.

Finsk beskrivning

linnalääni

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 39.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 23–24, 30–31.

Andra språk

Dåtida finska linnalääni

Tid

Svenska tiden

medeltiden

1200–1400-tal
1200-tal
1300-tal
1400-tal