Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid slott anställd eller verksam läkare för hovfolket, också tjänstebeteckning för läkare anställd vid slottsfängelse eller dylikt fängelse (till exempel år 1818 i Åbo, Kastelholm och Heinola).

Finsk beskrivning

linnanlääkäri

Linnassa töissä oleva hoviväen lääkäri. Myöhemmin myös linnavankilan lääkäri.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1818 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 325.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 231.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska linnanlääkäri

Se vidare