Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland lägre civilmilitär tjänsteman vid provinsförvaltningen 1744–1783 med uppgift att vid befästningarna i guvernementet föra räkenskaper och handha frågor rörande kronans vapen- och ammunitionsförråd.

Finsk beskrivning

linna- ja varuskirjuri*

Källor

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Schloss- und Zeugschreiber
Ryska šlotskoj oružejnyj pisar´