Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kurir, ordonnans eller vaktmästare i tjänst vid hovet under drottning Kristinas tid, också kallad hovpost, eller hos myndighet(eller myndighetsperson) på slott.

Finsk beskrivning

linnavahti*, hovivartija*

vahtimestarin tai kuriirin tehtävissä linnassa toiminut henkilö

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid