Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Räkneenhet och i Raseborgs slottslän kanske också verkliga penningar. Räkningen i bondemarker förekom speciellt i Finland och omnämndes första gången 1378. Relationerna varierade i de olika finska landskapen.

Finsk beskrivning

maamarkka, talonpoikaismarkka

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 102.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare