Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statligt sjukhus i Tavastehus som grundades 1839 och fick sina byggnader 1840–1844, det fick dock först efter 1858 namnet länssjukhus. Byggnaderna uppfördes 1840–1844. De utvidgades på 1880-talet och 1929. År 1877 bestod tjänstemännen av en lasarettsläkare som samtidigt också var slottsläkare samt en syssloman.

Finsk beskrivning

Hämeenlinnan lääninsairaala/ lääninsairashuone

Källor

Inga källor