Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statligt sjukhus i Kuopio som verkade 1796–1959, dock först efter 1858 under namnet länssjukhus. Sjukhusets tjänstemän bestod 1877 av en lasarettsläkare som också var slottsläkare och en syssloman. År 1896 inleddes en sex månader lång utbildning av sjuksköterskor vid länssjukhuset. Kurserna blev regelbundna 1898–1899. År 1919 utökades antalet kurser.

Finsk beskrivning

Kuopion lääninsairaala, Kuopion lääninsairashuone

Källor

Inga källor