Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Odlat område av en viss storlek och visst värde som utgjorde grund för skatteberäkning.

Finsk beskrivning

talonpoikaismaa*, viljelty maa-alue

Tietyn kokoinen ja arvoinen viljelty alue, jonka perusteella laskettiin verotusta.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare