Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral fördelningsnorm för de skatter och avgifter som gick till kyrkliga och prästerliga ändamål. Avgifterna utgick vanligen enligt oförmedlat mantal.

Finsk beskrivning

papinmanttaali*

Kameraalinen nimitys veroille ja maksuille, jotka menivät kirkollisiin tarkoituksiin.

Källor

Pirinen, Kauko , Kymmenysverotus Suomessa ennen kirkkoreduktiota , Helsinki: Suomen Historiallinen Seura 1962 , 197.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

prästemantal