Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt i Karelen under medeltiden. Enligt en överenskommelse 1331 mellan biskopen i Åbo och Viborgs slottslän skulle varje rök eller hemman på den karelska rättens område utgöra två vitskinn årligen till biskopen. Skatteordningen 1345 fastslog att varje man som bar en båge årligen till kyrkan skulle erlägga ett bågskinn eller en treding spannmål.

Finsk beskrivning

piispanjousi

Karjalassa keskiajalla peritty vero; Karjalan alueella savuittain tai tiloittain piispalle kerätty vero.

Källor

Pirinen, Kauko , Kymmenysverotus Suomessa ennen kirkkoreduktiota , Helsinki: Suomen Historiallinen Seura 1962 , 168.

Ylönen, Aulikki , Jääsken kihlakunnan historia : 1, Vuoteen 1700 1 , Imatra: Jääsken kihlakunnan historiatoimikunta 1957 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

biskoptz boga