Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Rasila, Viljo , Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1925-1966 , 0355-5232; vol. 7 , Tampere: Tampereen yliopisto 1973 .


M

Finskspråkig högskola i Helsingfors 1925–1920 där man kunde avlägga journalistexamen, förvaltningsexamen och examen i andelslagsverksamhet. Medborgarhögskolan ombildades 1930 till Samhällshögskolan (Yhteiskunnallinen korkeakoulu).