Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Förslag till kyrko-ordning från kon. Gustaf II Adolfs regeringstid. Tryckt i Handlingar rörande Sveriges historia 2 Ser. II 1872 .