Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Ambrosius (biskop) et al. , Ortodoksinen kirkko Suomessa , Lieto: Etelä-Suomen kustannus 1979 .


K

Slutet kyrkligt samfund för munkar eller nunnor vilka efter avlagt löfte vigt sitt liv åt levnad efter fastställda klosterregler. I Gamla Finland fanns två ortodoxa munkkloster, Valamo och Konevits i Ladoga och under den autonoma tiden tillkom ett nunnekloster i Lintula by i Kivinebb på Karelska näset. Ortodoxa kloster existerar även i det självständiga Finland.