Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Tikka, Marko , Valkoisen hämärän maa? Suojeluskuntalaiset, virkavalta ja kansa 1918‒1921 , 230 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006 .


M

Specialenhet inom den vita armén under finska inbördeskriget 1918. Militärpolisavdelningar skapades av Högkvarterets avdelning för säkrandet av de erövrade områdena. Avdelningarna bestod vanligen av 50–60 män och deras främsta uppgift var att säkerställa områden som den vita armén erövrat.