Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Laurentius Petri , Then Swenska Kyrkeordningen 1571 .