Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Koivisto, Keijo , Sama kaiku on askelten : ali-, toimi- ja opistoupseerien historia , Helsinki: Päällystöliitto 2004 .


I

Militär läroanstalt för utbildning av stamunderofficerare. Den grundades 1921 i det forna ryska lärarseminariet Markovilla i Viborg. Skolan verkade fram till 1925 då den bytte namn till Infanteriets kapitulantskola. Infanteriets underofficersskola var även namnet på den läroanstalt som grundades 1.8.1942 i Tavastehus för vidareutbildning av underofficerare. Skolan verkade fram till 27.5.1944.