Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Paulaharju, Jyri , Tykistökoulu 1918-1983 , Niinisalo: Tykistökoulu 1982 .


A

Militär läroanstalt som inrättades den 6 augusti 1942 i Vasa på grund av det stora behov av artilleripersonal som uppstod under fortsättningskriget. Skolan verkade fram till december 1944 varefter verksamheten överfördes till den återupprättade Artilleriskolan.