Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär läroanstalt som inrättades den 6 augusti 1942 i Vasa på grund av det stora behov av artilleripersonal som uppstod under fortsättningskriget. Skolan verkade fram till december 1944 varefter verksamheten överfördes till den återupprättade Artilleriskolan.

Finsk beskrivning

Tykistön Aliupseerikoulu

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 , I: 87.

Paulaharju, Jyri , Tykistökoulu 1918-1983 , Niinisalo: Tykistökoulu 1982 .