Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär läroanstalt som grundades i februari 1943 i byn Suvi-Kumsa i Fjärrkarelen. Skolans målsättning var att förbättra artilleriofficerarnas tekniska och taktiska kunnande. Skolan stängdes den 11 juni 1944 i och med Sovjetunionens storanfall.

Finsk beskrivning

Tykistön Ampumakoulu

Källor

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org