Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå som lydde under Krigsministeriets fälttygsmästaredepartement.

Finsk beskrivning

tykistötoimisto (sotaministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 68 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , XI: 1115–1116. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk