Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på de lägre tjänstemän i Krigskollegium som arbetade för artilleriet, till exempel kamrerare, bokhållare och vissa tygmästare.

Finsk beskrivning

tykistön henkilökunta

sotakollegion tykistöosastolla työskentelevät alemmat virkamiehet, kuten kareerit ja kirjanpitäjät

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 20.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 241.

Andra språk

Inga termer på andra språk