Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Katedralskolan vid Åbo domkapitel omnämndes första gången 1326 i Mats Kettilmundssons testamente. Det är sannolikt att skolan grundades senast 1276 då det kanoniska domkapitlet i Åbo instiftades. Den första kända rektorn omnämndes 1355. I mitten av 1400-talet rekommenderade en Vadstenamunk två elever från Sverige som elever hos rektorn i skolan. Skolan utnyttjades också av elever som inte ämnade göra kyrklig karriär. År 1510 skickade en köpman från Danzig sin son till skolan för att lära sig latin och finska. Verksamheten i skolan är inte känd. Rektorerna förbjöds 1482 att tillskansa sig av de allmosor som var avsedda för eleverna. Sockengången förbjöds 1489.

Finsk beskrivning

Turun katedraalikoulu

Turun tuomiokapitulin katedraalikoulu mainittiin ensimmäisen kerran Turun linnavoudin Mats Kettilmundinpojan testamentissa vuodelta 1326. Koulu perustettiin todennäköisesti viimeistään 1276 , kun Turun tuomiokapituli perustettiin. Ensimmäinen nimellä tehty maininta koulun rehtorista on vuodelta 1355. Koulun ei palvellut yksinomaan kirkollisia päämääriä ja sinne tultiin myös ulkomailta, esimerkiksi vuonna 1510 kauppias Danzigista lähetti poikansa Turkuun oppimaan latinaa ja suomea. Koulun toiminnasta ei ole tarkempia tietoja. Vuonna 1482 rehtoreita kiellettiin käyttämästä oppilaille tarkoitettuja almuja, vuonna 1489 kiellettiin oppilailta pitäjänkäynti eli kesäiset kerjuumatkat.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 349ff.