Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Sakregister till Finlands författningssamling 1808-1909, del I-IV. Kejsereliga senatens tryckeri 1876–1911 .