Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Ohlander, Ann-Sofie , Staten var en man...? Om kvinnor och män i statens tjänst i historien , Stockholm: Utvecklingsrådet för den statliga sektorn 2000 .


S

Titel som innehades av fru Gese Wechsel 1637–1642. Hon var chef för Stockholms postkontor och ledde därmed postverket.