Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Svenska riksrådets protokoll, 1 ff. , 3 1878 .


A

Domstol som tillkom 1644 och hade i uppdrag att handlägga mål rörande sjökrigsmakten. Dess föregångare kallades holmrätten. Amiralitetsrätten avlöstes 1717 av amiralitetsunderrätten och amiralitetsöverrätten.