Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Leinberg, K.G. , Handlingar rörande finska skolväsendets historia 2 1887 .


K

I det svenska riket på 1700-talet, lärare vid trivialskola. Tjänstebeteckningen förekom även inom skolväsendet i Gamla Finland till och med 1788.
I det svenska riket på 1700-talet, lärare vid trivialskola. Tjänstebeteckningen förekom även inom skolväsendet i Gamla Finland till och med 1788.