Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Engman, Max , Ett långt farväl: Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809 , Stockholm: Atlantis 2009 .


C

Benämning som efter freden i Fredrikshamn 1809 användes av ryssar för de finska områden som Sverige i nämnda fred avträtt åt Ryssland.

G

Från början av 1800-talet etablerad benämning på Viborgska guvernementet, de områden öster om Kymmene älv som Finland förlorade efter freden i Nystad 1721 och freden i Åbo 1743, som införlivades med det autonoma Finland 1812 och där skattläggningen, de gamla donationerna och jordskiftesformerna skilde sig från övriga Finlands.

N

I Ryssland senast 1809 uppkommen benämning på de i finska kriget 1808–1809 från Sverige erövrade områdena av Finland, i motsats till de finska områden som Ryssland erövrat tidigare.

S

Benämning som i Ryssland användes om de finska områden som Ryssland erövrade under finska kriget 1808–1809.