Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Stiernman, Anders A , von , Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sveriges rikes commerce, politie och oeconomie 1–6, Reg 1747–1775 .


P

Från 1675 en apotekares närmaste biträde. Enligt medicinalordningen 1797 kunde en Pharmaciae Candidat bli förordnad eller genom kontrakt kallad till provisor på ett apotek. Han skulle då genomgå provisorsexamen inför Collegium medicum och avlägga provisorsed. Först därefter fick han träda i tjänst. Sedermera är ”provisor” titel för person som har en femårig universitetsutbildning inom läkemedelsområdet i Finland.