Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hovi, Päivi , Trademark : Tavaramerkki , Helsinki: [P. Hovi] 1994 .


V

Beteckning som näringsidkare från 1889 frivilligt använder för att skilja sina varor från andras och som de anmäler till myndigheternas varumärkesregister.