Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning som näringsidkare från 1889 frivilligt använder för att skilja sina varor från andras och som de anmäler till myndigheternas varumärkesregister.

Finsk beskrivning

tavaramerkki

Merkki, jota elinkeinonharjoittajat vuodesta 1889 ovat voineet vapaaehtoisesti käyttää erottaakseen omat tuotteensa muiden valmistamista. Tavaramerkki tulee ilmoittaa viralliseen tavaramerkkirekisteriin.

Källor

Hovi, Päivi , Trademark : Tavaramerkki , Helsinki: [P. Hovi] 1994 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .