Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ryska varor till råämne och förädling som fördes från ryska hamnar till Finland. Ryskevarorna var befriade från tullavgifter från 1812, under förutsättning att detta var särskilt stadgat om en viss produkt eller om varans ryska produktion kunde styrkas med verifikat.

Finsk beskrivning

venäläisperäinen tavara, Venäjältä tuleva tavara

Nimitys venäläisperäisille tavaroille, joita tuotiin Suomeen raaka-aineeksi ja jalostusta varten. Ne olivat vuodesta 1812 lähtien tullivapaita sillä ehdolla, että tuotteesta oli erillinen asetus tai tuotteen venäläinen alkuperä voitiin todistaa erillisellä todistuksella.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 682.