Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden av de ryska ockupationsmyndigheterna tillsatt rysk officer med uppgift att organisera postföringen. Även officerare med andra grader, såsom postlöjtnanter, tjänstgjorde vid det ryska postväsendet.

Finsk beskrivning

postikapteeni

Isonvihan aikaan postin kuljetuksesta vastannut venäläinen upseeri.

Källor

Ranta, Raimo , Viipurin komendanttikunta 1710–1721. Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito , 141 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1987 , 305, 309.