Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kansli för postverkets centrala förvaltning. Under 1700-talet skötte postkansliet den del av Generalpostkontorets centrala förvaltning, som förestods av postsekreteraren i Stockholm. Efter 1816 var postkansliet postdirektionens kansli i Helsingfors och förestods av postdirektören.

Finsk beskrivning

postikanslia

postilaistoksen keskushallinnon kanslia (toimi vuodesta 1816 eteenpäin Helsingissä)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/