Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sekreterare vid och chef för Poststyrelsens kansli i Stockholm. Postsekreterarna uppfördes först 1762 på stat.

Finsk beskrivning

postisihteeri (postihallituksen kansliassa)

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare