Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiell beteckning för skriftligt meddelande från postanstalt om att en försändelse kunde avhämtas på postanstalten.

Finsk beskrivning

postiseteli*, postinnoutoilmoitus

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska postiseteli

Synonymer

postesedel

Se vidare