Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1600-talet använd benämning på utdrag ur en redovisande skriftlig handling som innehöll uppgifter om levererade varor, betalningar m.m. vilka alla hade antecknats under en egen särskild post.

Finsk beskrivning

postitoimiote*

ote postin toiminnan sisältäneistä asiakirjoista

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk