Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Manifest som den ryske kejsaren utfärdade 1890 i Finland och som påbjöd att det finska postväsendet därefter sorterade under ryska post- och telegrafverket. Telegrafväsendet hade ända sedan 1855 då det inrättades i Finland lytt under ryska post- och telegrafverket.

Finsk beskrivning

vuoden 1890 postimanifesti

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

postmanifestet