Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Nordström, Johan Jakob , Bidrag till den svenska samhälls- författningens historia. 1. afdelningen , Heslingfors: J. C. Frenckell 1839 .


J

Befattning som inrättades 1682 när riksjägmästarämbetet drog in. Antalet jägerifiskaler var fyra. De avlönades med saköresmedel och därför har befattningarna förblivit oklara. Jägerifiskalens uppgift var förmodligen att övervaka jägeripersonalens arbete och se till att bestämmelserna om skogsvård och jakt efterlevdes.