Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning som inrättades 1682 när riksjägmästarämbetet drog in. Antalet jägerifiskaler var fyra. De avlönades med saköresmedel och därför har befattningarna förblivit oklara. Jägerifiskalens uppgift var förmodligen att övervaka jägeripersonalens arbete och se till att bestämmelserna om skogsvård och jakt efterlevdes.

Finsk beskrivning

metsästysviskaali*, metsänhoitoviskaali*

Metsästäjiä ja metsänhoitolaitosta valvonut virkamies.

Källor

Nordström, Johan Jakob , Bidrag till den svenska samhälls- författningens historia. 1. afdelningen , Heslingfors: J. C. Frenckell 1839 , 109.

Nordström, Johan Jakob , Bidrag till den svenska samhälls-författningens historia. 2. afdelningen , Helsingfors: J. C. Frenckell 1840 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 177 (jägeristat).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

jägarefiskal