Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underordnad tjänsteman inom skogsstaten som ansvarade för skogsvård och jakt på skadedjur.

Finsk beskrivning

metsästäjänapulainen*

Alempi virkailija metsänhoidon virkakunnassa, vastuualueena metsänhoito ja vahinkoa aiheuttavien eläinten matsästys.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 214.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 220.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska metsähoitopalvelija, metsästyspalvelija