Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inspektör anställd vid Lantbruksministeriet med uppgift att övervaka jaktväsendet.

Finsk beskrivning

metsästyksenvalvoja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1938 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1051.

Andra språk

Inga termer på andra språk